„Автомобилна администрация“ иска: Психотестът за шофьори – до живот

Психотестът за водачи, извършващи обществен превоз, става безсрочен, освен при наличие на сериозно пътно нарушение и отнета книжка. Това предвиждат промени в Наредбата за изискванията за психологическа годност и условията и реда за провеждане на изследвания на кандидати, публикувани за обществено обсъждане от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

В момента се изисква провеждане на теста в период от между една и три години, а цената на изследването е 10 лева, сочи справка в една от фирмите, предлагащи тази услуга.

В мотивите за изменението е записано, че през последните няколко години непрекъснато постъпват предложения от браншовите организации в областта на автомобилния транспорт с предложения за отмяна на това изискване. Статистиката показва, че през миналата година са регистрирани 72 077 психологически изследвания на 70 797 водачи на територията на цялата страна. Общият брой лица, на които през 2021 г. не е издадено удостоверение за психологическа годност, е 73, което представлява 0,1% от подложените. Действащото изискване за периодично изследване за психологическа годност на водачите, извършващи обществен превоз, представлява допълнителна административна тежест за водачите и превозвачите, без да води до значително повишаване на пътната безопасност, посочват вносителите на предложението.

В проекта на наредбата е записано още удостоверението за психологическа годност да се изисква и от водачите на автомобили, извършващи пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване, както и от водачите, извършващи превози за собствена сметка.

Също така е предвидено валидните удостоверения, издадени преди влизане в сила на тази наредба, да станат безсрочни.