Българинът изплаща на лизинг коли за над 2 млрд. лева

Необслужваните лизинги възлизат на 103.5 млн. лв. към края на март 2023 г. Те се увеличават с 13.9% (12.7 млн. лв.) за година, но намаляват с 2.7% (2.9 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2022 година, показват последните данни на БНБ, цитирани от „Фокус“.

Фирми и граждани изплащат леки автомобили за 2.230 млрд. лв. към края на март тази година сумата нараства с 18.4% (346.7 млн. лв.) на годишна база и с 4.2% (89 млн. лв.) в сравнение с края на четвъртото тримесечие на 2022 година.

Вземанията по договори за финансов лизинг на Товарни и лекотоварни автомобили са 1.304 млрд. лв., като нарастват с 15% (170 млн. лв.) спрямо края на март 2022 г. и с 5.3% (65.3 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2022 година. Относителният им дял намалява от 25.5% в края на март 2022 г. до 25.4% в края на същия месец на 2023 година.

В края на първото тримесечие на 2023 г. вземанията по договори за финансов лизинг на Машини, съоръжения и индустриално оборудване са 1.409 млрд. лв., като нарастват с 14.8% (182.1 млн. лв.) спрямо края на март 2022 г. и с 2.7% (36.8 млн. лв.) в сравнение с края на декември 2022 година. Относителният им дял намалява от 27.6% в края на март 2022 г. до 27.5% в края на същия месец на 2023 година

Бизнесът изплаща на лизинг стоки за 4.145 млрд. лв., като сумата расте с 14.6% (526.7 млн. лв.) спрямо края на първото тримесечие на 2022 г. и с 3.7% (149 млн. лв.) спрямо края на декември 2022 година. Относителният дял на вземанията на фирмите в общия размер на вземанията по финансов лизинг е 80.9% при 81.4% в края на март 2022 година.

В края на първото тримесечие на 2023 г. вземанията на домакинствата възлизат на 959.8 млн. лв. Размерът им нараства с 18.1% (147.4 млн. лв.) на годишна база и с 3.9% (36.1 млн. лв.) сравнение с края на декември 2022 година. Относителният дял на вземанията от сектор Домакинства и НТООД в общия размер на вземанията по финансов лизинг от резиденти нараства от 18.3% в края на март 2022 г. до 18.7% в края на март 2023 година.

Увеличават се лизингите със срок на изплащане над 1 до 5 години и те възлизат на 3.973 млрд. лв., като нарастват с 16.5% (563.7 млн. лв.) на годишна база и с 4% (152.4 млн. лв.) спрямо края на 2022 година. Тези със срок на изплащане над 5 години са 935.5 млн. лв. и също се увеличават, но по-малко – с 10% (84.9 млн. лв.) на годишна база и с 3.6% (32.6 млн. лв.) спрямо края на 2022 година.