Важно за шофьорите: Готвят промени в актовете и фишовете от КАТ

Любителите шофьори да се движат с максимална скорост от 130 км/ч по автомагистралите. Това предлагат от МВР в публикуван за обществено обсъждане законопроект за промени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Така разрешената скорост от 140 км/ч ще бъде намалена с 10 км/ч, ако предложението бъде прието. От вътрешното министерство мотивират това с черна статистика за загинали 529 души по аутобаните в страната за времето от 2010-2021 г. Уточнява се, че това не важи за шофьорите, които имат категория над „В“.

„Значително по-високата средна скорост на движение по автомагистралите и другите извънградски пътища допринася за по-тежкия травматизъм, предизвикан от инцидентите, настъпили извън градската среда“, сочат от МВР.

В законопроекта е заложен и текст, чрез който се предлага глобите за системните нарушители да набъбнат двойно или тройно. По-сурово ще се наказва и първо нарушение на пътя. Водачът ще се наказва с лишаване от право да шофира за срок от три месеца и с глоба от 200 лева при следните нарушения:

– няма регистрационни табели на превозните средства;
– поставил е или използва устройство за подаване на светлинен или звуков сигнал, предвиден за автомобил със специален режим на движение, без да има това право;
– откаже да предаде документите си на органите за контрол или по какъвто и да е начин осуети извършването на проверка от органите за контрол;
– откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението;
– наруши задълженията си като участник в пътнотранспортно произшествие;
– при пътнотранспортно произшествие, в което няма участие, откаже необходимото съдействие с моторното превозно средство и други.

Предлага се също увеличение на наказанията за гонки и дрифт. Глобата за рецидивистите на пътя ще набъбне тройно, а книжката ще се отнема за три години. Забранява се още да се поставя фолио на челното стъкло и стъклата на предните странични врати на превозните средства.

Повишават се глобите от 100 до 300 лв. на 600 лв. за управление на превозно средство при без шофьорска книжка или когато тя е отнета, както и когато водачът е с установена концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда и/или е употребил наркотични вещества или техни аналози.

Глобата за паркиране в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места става 150 лева.

От 50 на 100 лева се увеличава глобата за водачите, когато без уважителни причини не представят в определения срок превозното си средство за технически преглед. За превишаване над 40 км/ч на скоростта в населено място, освен глоба от 600 лв. се предлага и два месеца лишаване от право да се управлява моторно превозно средство. Същото наказание са предвижда и за превишаване на разрешената скорост от 50 км/ч в извън населено място.

От 10 на 30 лева се повишава глобата за този, който не носи определените документи за шофиране на превозно средство, не носи документ за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, неправилно използва звуков сигнал в населено място, както и този, който управлява велосипед без светлоотразителна жилетка.

Също така от 20 на 100 лева става глобата за водач, който неправилно престоява или е паркирал неправилно; нарушава правилата за разположение на пътно превозно средство върху платното за движение; не спира на пътен знак „Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“; неправилно се включва в движението, неправилно се престроява или не спазва предимството на друг участник в движението; нарушава правилата за движение назад; навлиза след знак, забраняващ влизането на съответното пътно превозно средство, или се движи в забранената посока на еднопосочен път и при неправилно изпреварване, но не създавайки опасност за движението.

В публикувания за обществено обсъждане проект се предлага още пешеходците да се наказват със 150 лева за преминаване през ограждения от парапети или вериги, както и при преминаване на червено. Със 150 лв. ще се наказва пътник, който не изпълнява задължението за използване на предпазен колан или носене на каска.

Актуализацията на размера на наложените глоби е съобразена с актуализацията на средната брутна работна заплата в страната въз основа на официални данни на Националния статистически институт за периода 2000 г. – 2021 г, мотивират се още от МВР

От МВР посочват още, че с проекта за промени се улесняват процедурите по съобщаване и връчване на издадените фишове, електронните фишове и наказателните постановения. Връчването ще може да се извършва с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, както и по електронен път чрез информационната система за сигурно електронно връчване като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги по смисъла на Закона за електронното управление. В седемдневен срок от налагането на глобата с фиш, нарушителят може да заплати 80% от размера й. Глобата с фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер.