В пункта за ГТП: Затварят вратичката за мръсния дизел на пътя!

Вратичката в закона, която сега позволява стари и пушещи автомобили да кръстосват пътищата въпреки зелените амбиции на държавата, се затваря. Това става ясно от проект за промени в наредбата за техническите прегледи на колите, публикувани за обществено обсъждане.

В момента срещу 50 лв. и почерпка неизправни или замърсяващи автомобили нямат никакъв проблем да минат технически преглед и да получат екостикер, а причината е ключовата роля на техническите лица в пункта за прегледи, от които зависи дали автомобилът ще мине, или ще бъде „скъсан“. Към момента единственото изискване за контрол на прегледите за техническа годност е това в пункта да има видеокамера, която да записва извършването на прегледа. Според запознати обаче това не е надежден метод за контрол, тъй като чрез него се установява единствено, че автомобилът физически наистина е посетил пункта. Възможността за шашми обаче си остава.

Проблемът сега е в начина, по който информацията от измервателните уреди в пункта – газоанализатор (за бензиновите автомобили), димомер (за дизеловите автомобили) и стенд за измерване на спирачното усилие, стига до Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (б.р., широко позната като ДАИ), която следи за спазването на закона. Сега тази информация ръчно се въвежда от техническите лица в пункта и се изпраща към ИААА. Няма механизъм, който да пречи на момчето в пункта да въведе напълно изрядни данни за газовите емисии на автомобил, който иначе оставя кълба черен дим зад себе си. Срещу това служителят в пункта обикновено получават „бакшиш“ за услугата от собственика на автомобила, който насреща пък получава възможност още 12 месеца необезпокояван да опушва градския въздух с трошката си.

Съгласно евродиректива обаче държавата е задължена да изгради техническа система, която изцяло да елиминира човешкия фактор в прегледите на колите. Идеята е газоанализаторите, димомерите и стендовете за тестване на спирачки да предават информацията от прегледа директно към сървъри, разположени в ДАИ. Така техническото лице в пункта не би имало възможността да впише различни данни от реално показаните от уредите, нито да залепи „годен“ стикер, ако колата не е наред. Такава система трябваше да заработи у нас още преди три години, но по информация от ДАИ въвеждането й се отлагаше, тъй като голяма част от наличните уреди по пунктовете не можели да се свържат директно с компютъра на агенцията. Реформата бе посрещана на нож от пунктовете, разбрали, че трябва за своя сметка да купят модерна апаратура.

Анализ сега обаче показва, че 94% от газоанализаторите, 98% от димомерите и 82% от стендовете за измерване на спирачно усилие в пунктовете у нас позволяват да им се инсталира софтуер, осигуряващ предаване на резултатите директно към отдалечен сървър. С настоящите изменения се предвижда лицата, пуснали на пазара измервателните уреди, да разработят софтуер, който да позволява директен трансфер на данни към ДАИ. С посочените допълнения ще се ограничи възможността за нерегламентирана операторска намеса при извършването на прегледите, се казва в мотивите за изменение на наредбата.