Глобите за пътни нарушения стават неизбежни, ще си плащаме из цяла Европа

Европейският парламент прие нови правила срещу шофьори, които не плащат глобите си за пътни нарушения в чужбина. Те са насочени към по-голяма събираемост, уеднаквяване на критериите и постигане на неизбежност в понасянето на санкции в отделните страни в Евросъюза.

В момента 40% от пътните нарушения на шофьорите в чужбина остават ненаказани. Приетите с 570 гласа “за” (срещу общо 60 “против” и “въздържал се”) нови правила за трансграничен обмен на информация за пътни нарушения в държавите членки ще трябва да предотврати тази тенденция.

В Европарламента при дебатите бяха посочени „вратички в преследването на нарушители на пътя в чужбина“. Срещу това борбата вече ще се води чрез по-тясно сътрудничество и единна система за откриване и наказване на нарушителите. Но също така и с разширяване на списъка от пътни нарушения, подлежащи на трансгранична санкция.

Глобите над 70 евро ще се плащат в целия ЕС

На първо място, новите правилата задължават различните национални органи да отговарят „без забавяне и не по-късно от два месеца“ на запитвания от други европейски държави, които искат информация за чужди шофьори нарушители.

Освен това глобите вече ще се плащат във всяка страна-членка на ЕС, ако надвишават 70 евро. Досега процедурата предвиждаше уведомлението за начислената сума да бъде изпратено в държавата, в която пребивава нарушителят. Но въпросният нарушител често въобще не се връща там и така няма как да му бъде взета глобата. Сега това може да стане навсякъде из Евросъюза.

Разширява се списъкът с нарушения

на чуждестранни водачи, които ще задействат трансгранична помощ и може да доведат до глоба.

Освен традиционните като превишена скорост, шофиране в нетрезво състояние или преминаване на червен светофар, европейските законодатели добавиха опасно паркиране и опасно изпреварване, пресичане на непрекъсната линия на пътя, както и бягство от местопроизшествието (едно от честите ненаказани нарушения, например, е удряне на паркирана кола, след което причинителят напуска мястото).

Ясен краен срок и процедура

Страната от Евросъюза, в която е извършено пътното нарушение, ще разполага с 11 месеца от датата на инцидента, за да издаде официално известие. То трябва да включва времето и обстоятелствата на нарушението, както и информация за начина на обжалване на наложената глоба.

По инициатива на група евродепутати бе приет специален текст, който забранява частни субекти (най-често съдебни изпълнители) да помагат на държавните институции в страните от Евросъюза при събирането пътни глоби от чуждестранни шофьори.

Онлайн портал

За да увеличи прозрачността и да улесни прилагането на новите правила, на Еврокомисията бе възложено да създаде онлайн портал. В него, освен общата информация, ще се посочват правилата, възможностите за обжалване и съответните видове глоби за пътнотранспортно нарушение.

Новите правила ще бъдат гласувани от Съвета на Европейския съюз. След това държавите-членки ще разполагат с максимум 30 месеца, за да се подготвят и да ги приложат на практика.