Голямата секира: КАТ вече ни отнема повече контролни точки

КАТ започва да отнема повече контролни точки за различни нарушения на пътя, включително и за такива, които досега не са били наредбата. Това следва от обнародваните днес в „Държавен вестник“ промени в Наредба № Із-2539 от 17 декември 2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки.

Промените влизат в сила на във вторник на 28 март. Въпреки завишеното вземане на точка, общият им брой остава 39, а за шофьорите с опит под 2 години – 26. Отнемането на всички контролни точки води до загуба на правоспособността за най-малко 6 месеца.

МВР вече залага на диференциран подход при отнемането на точки на употребилите алкохол. В момента на всеки, за когото е установена концентрация на алкохол в кръвта от 0,5 на хиляда до 1,2 на хиляда се вземат 10 точки. Сега за концентрация от 0,5 на хиляда до 0,8 на хиляда ще се отнемат 8 точки, а за от 0,8 до 1,2 промила – 12 точки. Освен това от 15 на 20 т. скача санкцията, ако водачът бъде заловен повторно да шофира след употреба на алкохол. За отказ да бъде тестван за алкохол или наркотици, на шофьора вече ще се отнемат 15, а не 12 контролни точки.

За превишаване на разрешената скорост с над 50 км/час ще се вземат 18 точки (в момента 12 т.). За първи път в наредбата се предвижда лишаване от точки за движение в аварийната лента – 10 т. и за движение в насрещното платно на магистрала или скоростен път – 15 т. А ако някое от тези две нарушения бъде извършено повторно, ще се отнемат 20 точки. Новост е и отнемането на точки за управление на автомобил с опасни неизправности – 10 т.

Ще се отнемат повече точки и за неправилно изпреварване, което е създало опасност за движението – 13 т. (в момента се отнемат 10 т.). И за първи ще се налага санкция – от 10 точки, за неправилно изпреварване, което не е създало опасност за движението. За нарушаване на правилата за преминаване през железопътен прелез ще се отнемат двойно повече точки – 10.

По 4 точки се увеличават отнетите за не спиране на знак „Стоп“, на пешеходна пътека, за движение без колан. С по 2 повече пък ще се вземат за минаване на червен сигнал на светофара.