Демонстрация на първия автомобил в България, задвижван с водород

Демонстрация на първия автомобил в България, задвижван с водород, направиха днес в Центъра за върхови постижения “Хитмобил” – в Институт по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ при БАН (ИЕЕС-БАН).

Колата е внесена в страната като част от проекта “Център за компетентност “Хитмобил – Технологии и системи за генериране, съхранение и потребление на чиста енергия“. Тя бе представена от доц. д-р Благой Бурдин. Автомобилът, както и още един електромобил, са част от изследователски проект, съобщава БТА.

Това е изцяло водороден автомобил с горивни клетки, чиито задвижващ електродвигател е с максимална мощност 120 киловата. Тази мощност се осигурява от горивна клетка с мощност 90 киловата и върховите натоварвания се приемат от една буферна батерия, която работи в паралел с максимална мощност 90 киловата. Резервоарите са с капацитет при пълно зареждане около шест кг водород, който при консумация около един килограм на 100 км позволява пробег от около 600 км с едно зареждане. Студеният старт е -30 градуса, каза Бурдин и допълни, че това е един конвенционален автомобил.

Регистрирането на превозното средство е отнело четири месеца, разказа доц. д-р Благой Бурдин, ръководител на лабораторията, част от която ще е и този автомобил. Това е първата регистрация на такъв електромобил с горивни клетки в България, която проправя и пътя, защото такава възможност преди да се появи този автомобил нямаше, каза той.

Най-критичното в момента е зарядната инфраструктура, защото тя е доста скъпа като съоръжение. Бурдин отбеляза, че тя изисква голям мащаб за разлика от батерийната електромобилност, където зарядните станции могат да бъдат много малки, дори за домашна употреба. Когато говорим за зарядна станция за водород, съоръженията са доста големи и има нужда от голям мащаб – производство на стотици килограми водород на ден или зареждането на стотици леки автомобили, няколко десетки автобуса и товарни автомобила. Това на практика е минималната критична маса, за да има поне някаква начална икономическа логика да съществува, каза Бурдин и допълни, че това е основен проблем, подобен на този за кокошката и яйцето, защото станциите чакат автомобилите, а без станции няма как да има автомобили. Той каза, че това е европейска политика и рано или късно тези станции ще бъдат тук.

Първата станция за водородно зареждане на автомобили е в процес на изграждане. Тя се прави в рамките на Центъра за компетентност “Хитмобил”. Очакваме през септември или октомври да е налична и да можем да зареждаме както този автомобил, така и други автомобили, защото капацитета ѝ, макар че е демонстративна, е 10 – 11 кг на ден, каза той. По думите му в момента не само в България, но и в цяла Югоизточна Европа няма подобни зарядни станции.

Конвенционалният автомобил има двигател с вътрешно горене и горивен процес, при който се отделят емисии. Хибридният автомобил има батерия и електрически двигател, както и двигател с вътрешно горене, които работят в различна комбинация, но и в него има горивен процес и емисии.

При този процес емисиите са нула, каза доц. Бурдин. По думите му няма емисии както на вредни вещества, така и на въглероден диоксид, който не е вреден, но се счита за един от основните парникови газове. Автомобилът отделя свръх чиста вода, отбеляза Бурдин. Системата е така разработена, че в нея се завършва процеса на енергийния цикъл от дестилирана вода през водород до вода. Водата, която се образува в автомобила, се отделя в атмосферата и след това пада като дъжд, така че няма загуба, каза той.

Ученият отбеляза, че автомобилите и с батерия, и с горивната клетка на водород преобразуват електрохимично някакъв тип енергия директно в електричество, каза Бурдин и допълни, че и двата са електромобили. При тях няма производство на вредни емисии.

Зареждането на един автомобил отнема между пет и 15 минути, каза ученият. Той отбеляза, че свръхбързите зарядни електростанции отнема около 20 минути, но пък води до амортизация на батерията на електромобила. Стандартното зареждане на електромобил е няколко часа.

Водородния автомобил не е по-опасен или по-безопасен отколкото останалите превозни средства, отбеляза ученият. По думите му технологията също толкова безопасна, колкото и останалите.