Дешифриране на VIN кода на автомобила – как да четете обозначенията

VIN-код (Vehicle Identification Number) е идентификационен номер на превозно средство, състоящ се от комбинация от цифрови и буквени символи. Кодът е задължителен елемент от маркировката и е индивидуален за всяко превозно средство. А всичко започва през 1977 г., когато САЩ и Канада приемат стандарта ISO 3779, който описва формата на VIN номерата.

След като употребяваните автомобили от Европа се изсипаха в България, VIN кодът се превърна в един от най-простите и надеждни начини да разберете истинската съдба на колата, нейния реален пробег, щети при инциденти и т.н. Днес има много онлайн услуги, които предлагат както безплатни, така и платени автоматични проверки по VIN код.

VIN-кодът е необходим и за избора на резервни части. В края на краищата дори един и същ модел с един и същ мотор може да има различни части. И ако не ги изберете според номера на рамата, има риск да пристигне не съвсем същата резервна част.

В момента е в сила международният стандарт ISO 3779:1983 (последно издание – от 1996 г.), индексът на световния производител (WMI – част от кода) се определя от стандарта ISO 3780:1983.

Идентификационният номер се намира върху несменяемата част на каросерията на места, които са най-малко податливи на унищожаване по време на злополука и се дублира върху табела, разположена в предната част на автомобила. VIN на съвременните автомобили се намира на предната лява колона на купето и лявата горна част на таблото.

VIN номерът се състои от 17 знака – латински букви и цифри. В същото време символите I, O и Q не се използват в кодови комбинации поради приликата с числата 1 и 0. Всеки знак от VIN-номера носи информация за една или друга характеристика на автомобила: за страната и производителя, дата на пускане, технически характеристики и др.

VIN номерът на превозното средство се състои от три части: WMI VDS VIS

  • VIN код на автомобила
  • WMI (World Manufacturers Identification) – световен индекс на производителя (от 1-ви до 3-ти знак на номера);
  • VDS (Vehicle Description Section) – описателна част (от 4-ти до 9-ти знак на номера);
  • VIS (секция за идентификация на превозното средство) – отличителна част (от 10-ия до 17-ия знак на VIN номера)

WMI

WMI е международен идентификационен код на производителя. Състои се от три знака (букви или цифри). Първият знак показва географска област, вторият знак показва държава в тази област, а третият знак показва конкретен производител (понякога тип превозно средство). Ако производителят произвежда по-малко от 500 бройки годишно, тогава третият знак на кода е числото 9.

Няколко WMI могат да бъдат присвоени на един производител, но същият номер не може да бъде присвоен на друг производител на превозно средство в продължение на най-малко 30 години от момента, в който е бил използван за първи път от предишния (първи) производител. И така, първият символ на WMI е буква или цифра, представляваща кода на географската област. Всяка от зоните има няколко символа:

А до Н – Африка;
от J до R – Азия;
от S до Z – Европа;
1 до 5 – Северна Америка ;
от 6 до 7 – Океания;
8 до 9 – Южна Америка;

Вторият знак (код на държавата) е буква или цифра, която представлява страната. За да се осигури гъвкавост и недвусмисленост при идентификацията, конкретна държава се идентифицира чрез комбинация от първата и втората цифра на кода. Ето и обозначенията за Европа.