Евро-7 ли е краят на двигателя с вътрешно горене?

Стандартът за емисии Euro 6 понастоящем определя колко замърсители може да отдели едно превозно средство в атмосферата. Но Европейската комисия вече работи върху следващото ниво на стандарта. Още този месец организацията иска да публикува предложение за разработване на стандарт за емисии Евро-7. Преди това обаче ще бъде въведен междинен етап на Euro 6e, тъй като въвеждането на Евро-7 не се очаква да се случи преди 2027 година.

Този стандарт ще ограничи емисиите от двигатели с изкопаеми горива да не надвишават 30 mg NOx на превозно средство и 100 до 300 mg CO 2 на километър. Обсъждаше се дори максималната стойност от 10 мг, но такава радикална стъпка все още не е предприета. За много производители Евро-7 е почти непостижима цел и по този повод вече има мнения, че разработката ще бъде твърде скъпа и цените на колите с такива двигатели ще станат непродаваеми.

Евро 7 може да бъде последният регламент за намаляване на емисиите от двигателите с вътрешно горене: от 2035 г. вече не се планира да се разрешава регистрация на нови автомобили и лекотоварни превозни средства, които отделят парникови газове.

От гореизложеното става ясно, че „електрифицирането“ в Европа не може да бъде избегнато, а хибридните задвижващи системи ще станат практически задължителни от 2026 година. А дизелите изобщо няма да могат да оцелеят при това положение. Но дали всичко това ще стане реалност, предстои да разберем, защото, ще припомним, че само преди десетилетие ЕС насърчи потребителите да купуват дизелови автомобили поради ниските емисии на CO2.

За привържениците на добрите стари „класики“ с двигатели с вътрешно горене ще останат само употребявани автомобили, но никой не може да гарантира, че ще бъдат допуснати навсякъде по пътищата, защото правилата за движение също се затягат според новите екологични норми.