Какви права имаме при глоба за превишена скорост?

– Адвокат Петкова, направихме си експеримент колко коли карат с превишена скорост на Околовръстното шосе в София. От общината са сложили камери за замерване на скоростта с превантивен характер. От 47 заснети коли в рамките на 3 минути, които камерата е отчела, 36 карат с повече от 80 км/ч. Какво мислите за тези данни…
– Подобни данни по никакъв начин не са изненадващи, тъй като по-голямата част от нарушенията на Закона за движението по пътищата са свързани именно с шофиране с превишена скорост. Това, че не са изненадващи, не означава, че не са тревожни, тъй като според вашите данни очевидно около 76,6% от водачите са управлявали автомобилите си със скорост над максимално разрешената, т.е. изправени сме пред масово неспазване на закона, което обичайно се дължи на неефективно налагане на санкциите за извършените нарушения.

– Ако това бе камера на КАТ, глобите щяха да са за 1080 лева. За три минути видео. Но нека разкажем какво можем да направим, когато сме глобени. Как можем да се защитим?
– Първото, което можем да направим, е да не шофираме със скорост над максимално разрешената. Законоустановените стойности на скоростта на движение имат за цел осигуряване безопасността на движението, а оттам и на живота и здравето на участниците в него. Според официална информация на Националния статистически институт най-високият процент загинали и ранени при пътно-транспортни произшествия за 2020 г. е резултат от шофиране с превишена или несъобразена скорост – 37% от загиналите и 28,5% от ранените. За сравнение, 1,4% души от загиналите и 2% от ранените са в резултат на пътно – транспортни произшествия, причинени от водачи, намирали се под въздействието на алкохол или други упойващи вещества.

Тоест, вследствие на шофиране с превишена или несъобразена скорост са загинали и са били ранени повече от десет пъти повече души, отколкото при шофиране в нетрезво състояние.

Разбира се, извън законоустановените ограничения на скоростта, съществуват и множество специални ограничения, които се предвиждат било поради ремонтни дейности на пътя, било заради концентрация на пътно-транспортни произшествия или други опасности. Немалка част от тях създават повече предпоставки за инциденти, отколкото изпълняват функцията за осигуряване безопасността на движението. Немалка част се оказват и невъзможни за спазване. В тези случаи защитата се осъществява в зависимост от това дали е издаден акт за установяване на административно нарушение, а въз основа на него и наказателно постановление, или електронен фиш.

Актовете за установяване на административно нарушение подлежат на възражение пред началника на съответния сектор или отдел „Пътна полиция“, чиито служители са ги съставили в 7-дневен срок от връчването им. В болшинството от случаите тези възражения не се разглеждат изобщо, а единствено формално се записва в издаденото наказателно постановление, че възражението не е основателно. Наказателното постановление, с което се налага санкцията, подлежи на обжалване пред съответния районен съд в 14-дневен срок от получаването му.

Когато се касае за електронен фиш, той също подлежи на възразяване в 7-дневен срок от получаването му. Особеността тук е, че при електронните фишове няма следващ ги документ, а за съдебното обжалване също е предвиден 14-дневен срок, считано от получаването му, съответно от отказа да бъде анулиран, ако е направено възражение. Друга особеност на електронните фишове е, че те се издават на собственика на превозното средство. Законът предвижда възможност за него да посочи друго лице, което е управлявало автомобила. В този случай издаденият му електронен фиш се анулира и такъв се издава на реалния нарушител. С тази възможност често се злоупотребява, защото при множество нарушения на един и същи водач, вкл. и при повторност и системност, се посочва друго лице, за да се избегне по-тежката санкция и евентуалното отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство.

– Наказанията за шофирането със скорост, която е над максимално разрешената, са?
– Законът определя наказанията в зависимост от тежестта на нарушението, което от своя страна зависи от стойността, с която е превишена максимално разрешената скорост, и мястото, на което е извършено. Така водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

1. за превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба 100 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 400 лв.;
5. за превишаване над 40 km/h – с глоба 600 лв.;
6. за превишаване над 50 km/h – с глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.
Водач, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както следва:
1. за превишаване с 10 km/h – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 km/h – с глоба 100 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 300 лв.;
5. за превишаване от 41 до 50 km/h – с глоба 400 лв.;
6. за превишаване над 50 km/h – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.
Когато нарушението на максимално разрешената скорост в населено място по т. 1 – 5 и извън населено място при всички хипотези е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер, а за повторно нарушение в населено място с над 50 km/h – предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да се управлява моторно превозно средство за срок три месеца. Когато нарушението на максимално разрешената скорост в населено място по т. 4 – 6 и извън населено място по т. 4 – 6 е системно, водачът се наказва с предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 6 месеца.

Нарушението е повторно, когато е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение, включително и когато първото наказание му е било наложено като нов водач.
Нарушението е системно, когато е извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление или на първия електронен фиш, с който на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

– Има ли разлика в документите, ако са ни заснели със стационарна камера, или от т.н. триножници, които са подвижни?
– Не. И в двата случая се издава електронен фиш, стига за размера на превишението да не се предвижда наказание лишаване от право да се управлява моторно превозно средство или отнемане на контролни точки.

– Каква е давността на глобите за висока скорост?
– Зависи дали се касае за давност за ангажиране на административнонаказателна отговорност или за изпълнението на вече наложено наказание. В първия случай, административнонаказателното преследване се изключва по давност, когато то не е възбудено в продължение на три години от извършване на деянието. Независимо от спирането или прекъсването на давността наказателното преследване се изключва, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора посочения срок. Във втория случай, административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли две години, когато наложеното наказание е глоба, и шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност.

– Можете ли да дадете данни за най-фрапиращите казуси, с които сте се сблъсквали в работата си, при налагането на глоба за превишена скорост?
– Най-фрапиращият казус, с който сме се сблъсквали, е издаден електронен фиш, който е с глоба на стойност 650 лв., за допуснато превишение на максимално разрешената скорост извън населено място, която е в размер на 5 km/h. Не са редки и случаите на установени нарушения на максимално разрешена скорост в размер на 50 km/h на автомагистрала.

– Колко хора се обръщат към вас, за да оборват глобата в съда. Глоба за 20 лева колко би струвала, за да падне в съда?
– Между 20 и 30 души седмично се свързват с кантората с идеята да оборят наложено наказание за превишена скорост, но, разбира се, не при всички има основания да се предприемат действия по съдебно обжалване. Във всички случаи наличието на основания се преценява според конкретния случай след преглед на издадените документи: акт, наказателно постановление или електронен фиш. За изготвяне от адвокат на жалба, която е против наказателно постановление/електронен фиш за глоба в размер на 20 лв., минималният размер на възнаграждението е 400 лв. При успешен изход от делото, т.е. при отмяна на наказателното постановление/електронния фиш не само отпада санкцията, но и направените разходи за правна помощ се възстановяват от страна на полицията.

Факти.бг