Какво да направите при забавяне на обезщетение по „Гражданска“

Всеки собственик на МПС може да се окаже в ситуация при настъпване на застрахователно събитие да очаква изплащане на обезщетение. Това важи както за задължителната по закон застраховка Гражданска отговорност, така и за Автокаско. В настоящата статия разглеждаме случай на забавяне на обезщетение при Гражданска отговорност, но процедурата при Автокаско е подобна.

Какви стъпки да предприемете, ако застрахователят се забави с плащането? Как да сте сигурни, че ще получите обезщетението си? Отговори и препоръки дава адв. Мирослава Кръстева.

Какъв е срокът за получаване на обезщетение и защо понякога застрахователите се забавят?

Първо трябва да знаете, че срокът за изплащане на обезщетение е 15 работни дни от предоставяне на последния изискан от застрахователя документ. Често пропускаме официално издавания от банка документ за наличие на сметка, по която да се направи преводът. Посетете най-близкия банков клон преди да отидете на оглед – издаването му винаги е безплатно и бързо. Така ще бъдете сигурни, че е входиран пълният комплект от изискуеми документи.

Няма еднозначен отговор защо застрахователните дружества забавят изплащането на обезщетение след 15-дневния срок. Ако всички изискуеми документи са били надлежно представени пред застрахователя и въпреки това той не изплати обезщетението в законово определения срок, най-често става въпрос за недобросъвестност на застрахователното дружество.

Ако застрахователят забави или откаже да изплати обезщетението, то лицето, имащо претенция за изплащане, следва да се обърне към съда. Трябва да знаете, че когато липсва позицията на застрахователя дали и в какъв размер ще изплати обезщетението, то това е нарушение на Кодекса на застраховането. При това положение единственото решение е да се обърнете към компетентния съд. От СБА препоръчват да поддържате активна комуникация със застрахователя и да питате за всичко, което не ви е ясно.

Има ли срок, след който не може да търсим обезщетение от застрахователя?

Давностният срок за сезиране на застрахователя е 5 години, считано от застрахователното събитие. Въпреки това припомняме, че обикновено предявяването на претенция по Гражданска отговорност е до 7 дни след инцидента, по Автокаско – от 3 до 7 дни, а при кражба – до 24 часа. Обърнете внимание, че има някои разлики в условията при отделните застрахователни компании.

Какви са дължимите лихви, когато застрахователят е забавил плащането?

Лихвата за забава е в размер на законната лихва. Това означава основният лихвен процент плюс 10 пункта. Тя е дължима от момента на изтичане на 15-те дни, считано от представяне на всички изискуеми документи.

Още полезни съвети от СБА

Препоръчително е да се потърси правна помощ още в началния етап при предявяване на претенцията пред застрахователя. Причината е, че така ще бъдат проследени и всички срокове, а евентуалните съдебни претенции ще бъдат своевременно предявени. Не забравяйте! Важно е да съобщите за пътния инцидент с обаждане на спешния телефон 112 – независимо дали се налага служители на пътна полиция да пристигнат на местопроизшествието, или не.