Какъв е ефектът от екостикерите досега?

Защо екостикерите бяха въведени?, Може ли екогрупата да се променя след втора проверка?, Кога уредите в ГТП пунктовете ще бъдат свързани с агенция „Автомобилна администрация“? Това са част от отговорите, които Дамян Войновски, главен секретар в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ (ИААА) коментира в предаването „Говори сега“ по Българската национална телевизия. Обобщихме най-важното от разговора, което собствениците на леки коли трябва да знаят.

Екокатегорията – защо бяха въведени?

Европейската комисия от доста години се опитва да въведе екологични норми при автомобилите. За да се определи екологичния стандарт (евростандарта) на един автомобил, той се подлага на множество тестове, сравнително тежки, в лабораторни условия. Изследват се въглеродни оксиди, азотни оксиди, невъглеводородни оксиди, въглероден окис, прахови частици и др. Тези проби са скъпи и се осъществяват в хода на производството. Те не се случат в рамките на техническия преглед, тъй като оборудването е скъпо и отнема време за толкова подробно обследване. Целта при техническия преглед е да провери само дали даден автомобил е технически изправен.

Екостикерите са въведени, за да се установи въздействието на различни компоненти, сред които въглеродния окис и въздушното съотношение на горивото. При техническия преглед те се измерват в проценти, а не в грамове, както е при евростандартите. По този начин се проверява до каква степен проверяваният автомобил покрива заложените норми в директивата за техническите прегледи. Добре поддържаният автомобил се представя по-добре при измерванията и надвишава минималните заложени стойности. От агенцията се стремят да насърчат именно това – собствениците да се грижат превозните средства да бъдат в най-добро техническо състояние. Според Войновски, такива автомобили могат да преминат в по-висока екологична група.

Защо не се извършват правилно годишните прегледи?

Тъй като в някои пунктове за ГТП, вместо измервания, екогрупата се поставя според годината на производство и евростандарта, в който попада автомобила, от агенцията въвеждат редица изменения в Наредба Н-32, касаещи техническите прегледи. Част от промените касаят повторните проверки на инспекторите правени в пунктовете, след като прегледа е завършил, проверки на пътя в специални лаборатории, проверки от вида „таен клиент“. От началото на следващата година ще има автоматично предаване на данните от всяко измерване към информационната система на агенцията. Получени са одобрения за софтуерите към измервателните уреди. Така ще се получава информация в реално време за температурата, отработените газове, димността.

Ако автомобил не е достигнал оптималната температура, за извършване на проверката – 80 градуса, както е разписано в Наредба Н-32, то той ще отдели по-голямо количество вредни емисии. Затова е нужно той да е работил минимум 20 мин. Изискване е всички уреди да имат измерване на температурата включително на двигателното масло. Ако оптималната температура не е достигната, то уредът отчита това и няма да работи. Войновски призна, че в момента обаче тези уреди не се използват в пунктовете за ГТП. Това е причината от агенцията да предприемат стъпки за свързване на уредите с институцията.

Ще попадат ли в различна група автомобили, когато новите мерки заработят?

Да, в наредбата е предвидено и само преминаване на тест за определяне на екологична група, без да се извършва цялостен преглед. Това обаче е свързано с допълнителни разходи за собствениците леки автомобили и е по желание от тяхна страна. Друг вариант е да изчакат до времето за следващия преглед, при който да се определи групата. При този преглед, ако се мине на проверка за екологичността на возилото, ще се актуализират данните на екостикера, а ако проверка не бъде направена, остава вече отбелязаната категория.

Как се случва проверката за автомобилите с газови и метанови уредби?

Грешно е твърдението, че автомобили, с монтирани газови или метанови уредби не замърсяват. От тях също се отделят вредни емисии, но те са сравнително по-икономични. Затова при тях има възможност да бъдат в по-висока екологична група. Автомобилите произведени да работят с втечнен нефтен газ или природен газ също попадат в екогрупата 3, 4, 5. Затова не може да се прави аналогия с електрическите автомобили.

Според проучване на ИААА в Европа има страни, които не подлагат на екотест автомобили работещи на газ. Европейският опит показва, че ако не са поддържани в добро състояние, автомобили работещи с газ могат да отделят повече вредни емисии, отколкото тези на бензин. Затова общото техническо състояние оказва влияние в каква степен лек автомобил замърсява.

В случаите, когато автомобил разполага с двугоривна система – на газ и бензин, тогава се проверява изправността и на двете. За определяне на екогрупата се взимат показателите от тази горивна система, която е показала най-добри резултати. Обикновено това се отчита при газовите уредби. Когато газовата уредба е монтирана допълнително, а не фабрично също се проверяват двете системи. Причината – автомобилът се стартира на бензин и може да бъде шофиран само на бензин. Затова трябва да се провери колко замърсява, когато работи с такова гориво.

Каква е ролята на катализаторите?

Ако катализаторът е стар, неработещ или премахнат – автомобилът няма да покрие изискванията за преминаване на ГТП при реално извършване на проверката. Войновски призна, че при много стари автомобили поддръжката на автомобила трудно би могла да окаже ефект още повече, че те фабрично не разполагат с катализатори, а дори и закупуването на нов катализатор няма да реши проблема с отделените прекомерни количества вредни газове. Това е причината водеща да е екологичната категория, а не евростандарта. Късното влизане на България в Европейския съюз е причина годината на производство на автомобилите да се взема в предвид и да се извършва приравняване на годината, в която влиза определен евростандарт с екостикерите. Единствено автомобилите работещи с електричество, горивна клетка, водород и plug-in хибридите попадат в първа категория.

Кога ще има ограничения за движение на най-замърсяващите коли?

Вероятно такива мерки ще касаят само определени зони и дни със значимо замърсяване на въздуха. Това обаче не е от компетенциите на ИААА, включително и за кои категории автомобили да важи забраната. Ролята на агенцията е да осигури механизъм, който всяка община може да се използва, за да се ограничи замърсяването на въздуха в големите градове. Приоритет на такава мярка е човешкото здраве, а не да се дават привилегии на онези собственици, които разполагат с нови коли.

Местната власт няма да има нужда да инвестира милиони, за да осъществява контрол при въвеждането на ограничителен режим. Контролът може да се осъществява по няколко начина: визуално от стикера, през системата на агенция „Автомобилна администрация“ или чрез чип, разчитан от разстояние. Кой вариант ще бъде избран зависи от решението и техническата подготвеност на всяка община. Ако общината разполага със система от камери за видеонаблюдение, които могат да разчитат регистрационната табела на автомобила, то може да я използва без допълнителни разходи. Ако обаче такава система не е изградена, то тогава по-евтиния вариант е да се използва четец за разчитане на чиповете вградени в екостикерите.

Как се случва контролът?

Свързаността между уредите в пунктовете за ГТП с ИААА се случи след Нова година. Проблемът обаче е, че институцията разполага с общо 120 инспектора, които да извършват контрол на над 1000 пункта и при повече от 2 млн. прегледа. Но така обхвата на контрола остава ограничен. Това е причината да се премине към извършване на автоматичен контрол, предават от СБА.