Как да съхраняваме автомобилните гуми?

Гумите, както и всяка вещ от заобикалящият ни свят, се нуждаят от правилно съхранение. Добрият стопанин редовно сменя гумите си според сезона и винаги му остава комплект, който трябва да запази някъде. По-долу даваме някои съвети, как да ги запазваме, когато не са на колата, за да ни служат по-дълго.

Най-добре е това да става в затворено помещение при оптимална температура на въздуха 10-25°С и при относителната му влажност 50-80%. На въздух, но под открит навес можем да ги държим максимум месец, а съхраняването им под открито небе е КАТЕГОРИЧНО забранено, защото температурните колебания, влажността и прякото слънчево облъчване влияят силно негативно върху качествата на гумата, разваляйки характеристиките й. Оптимални за съхранение са проветриви мазета, където няма тръби на парното.

Не бива гумите да се пазят в едно и също помещение с гориво-смазочни материали, химически вещества и нефтопродукти, предава Ауто-прес.

Ако гумите са на джанти е най-добре да се закачат на прът, прекаран през централния отвор на джантата. Ако не са е също добре да са във вертикално положение, стъпвайки на полукръгла повърхност. При по-дълъг период на съхранение е добре през два-три месеца да се завъртат по малко за да се промени мястото им на стъпване върху опората. Така се избягва деформацията на бордовете и протектора, която води до нарастване на дисбаланса на гумата.

Не бива гумите да се съхраняват в легнало положение, наредени една върху друго. Под въздействие на силата на тежеста става деформация на протектора на по-ниско разположените гуми. При по-дълъг период също се променя изгъването на борда и на профила на протектора, който приема в напречно сечение кръгла форма. При повторното качване на такава гума на колата се намалява контактното й петно с пътя, намалява се сцеплението и се появява по-интензивно изтъркване на протектора в централната му част.

Ако гумите са на джанти, то налягането в тях трябва да е между експлоатационното и минимум 0.5-1,0 бара. Това се прави с оглед гумата да не се деформира.

Не бива гумите да се хвърлят от високо – от балкон или тротоара в мазето, ако височината е над 1,5 метра, иначе може да се деформират бордовете на гумата и на джантите, както и да възникнат проблеми с херметичността и с ресурса им.

При изваждането на гумите за нова употреба на колата, всяка една от тях трябва внимателно да се провери за промени през периода на съхранението и дали няма по тях напуквания, за да не ни изненадат неприятно при по-нататъшната си експлоатация.