Как се намалява абразията в спирачните дискове

Емисиите на прахови частици от износване на гуми и спирчки са сериозен екологичен проблем. Няколко проучвания изчисляват, че именно праховите частици от тези части от автомобила са отговорни за милиони смъртни случаи всяка година.

По-конкретно, значителна част от емисиите, до 25%, са свързани с абразията на спирачните дискове. поради тази причина вече се прилагат нови процеси в производството на спирачни дискове, които значително намаляват това отрицателно въздействие.

Сивият чугун е най-популярния материал за производство на спирачни дискове за масовите автомобили. Той е евтин за производство и отговаря на всички изисквания на производителите. Спирачните дискове от чугун обаче имат слаба устойчивост на корозия и прекомерно износване по време на работа. Това създава фин прах, който е особено вреден за човека. За да се подобри работата на чугунените спирачни дискове, сега те се покриват с твърд метал чрез технология за студено пръскане.

С помощта на процеса на студено газово пръскане могат да се получат равномерни и много плътни покрития с необходимата дебелина. Обикновено това са метални покрития, чиито физични и химични свойства практически не се различават от свойствата на основния материал.

Производителите използват лазерни методи за нанасяне на това покритие. Лазерният процес е по-евтин и следователно по-подходящ за масовия пазар на спирачни дискове. Индивидуалните слоеве се нанасят върху спирачния диск за по-малко от 30 секунди под въздействието на лазера. Материалът на покритието се разтопява заедно с основния материал. Образува се изключително здрава спойка, като двата материала се смесват, за да образуват сложен слой с висока стабилност.

Първо се заварява буферен слой за защита от корозия, като след това се нанася покритие против износване, съдържащо карбид. Така спирачните дискове са по-екологични, без това да пречи на производителността им.