КАТ: Глобите ще идват и по мейл или SMS, до дни отпада Синия талон

Глобите за скорост и наказателните постановления вече ще се връчват не само присъствено, а и по мейла и по телефона. Това стана, след като в “Държавен вестник” бяха публикувани промени в преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет, чрез които се изменя и Законът за движение по пътищата.

За да се случи това обаче, първо от МВР имат 3 месеца, за да изградят системата. Тя ще е автоматична – ще праща глобите за скорост на собственика на колата или на ползвателя, ако такъв е регистриран. Хората няма да бъдат карани да отиват и подават данните си. Това ще става, когато им се наложи да ползват административна услуга на МВР. Така например при смяна на изтекла книжка ще се попълва бланка, в която ще има оставени полета и за новите данни. При искане за нова лична карта също ще може човек да даде мейла и мобилния си телефон, на които да получава глобите. Ако са попълнени грешно, от МВР ще смятат, че глобите са получени. Същото важи и ако човек не посочи данните в декларацията.

Друга промяна е, че глобите ще се смятат за връчени и при проверка в системата за сигурно електронно връчване, както и в Портала за електронни административни услуги на МВР. В момента в сайта на вътрешното ведомство човек може да види, че има неполучено задължение, но не какво е то. Затова няма и как да го погаси.

С промяната се очаква да се реши огромният проблем с невръчените глоби за скорост. В момента, след като камера на Пътна полиция заснеме нарушител, той получава санкцията по куриер. Често обаче хората не живеят на адресите си по документи. Така единственият шанс за връчване на глобите остават случайните проверки на пътя и смяната на документи.

През 2020 година камерите на Пътна полиция са заснели 1 051 269 такива нарушения. От тях невръчени са 186 854, а общо неплатени – 226 524.

През 2021 година има увеличение на заснетите – те вече са 1 198 583. Нарастват и шофьорите, които не са били открити и затова не са получили санкциите си – те са 275 315, а общо неплатените са 345 107. 36,2% от всички заснети нарушения през миналата година не са връчени. От 1 163 985 превишили скоростта 421 395 не са получили известие за глобите. Общо неплатилите са 536 577.

По новите начини ще се връчват не само глобите за скорост, но и наказателните постановления. С тях се определя размерът на санкцията и колко точки ще бъдат взети за нарушенията. В това време на шофьора се взема синият талон.

Той обаче отпада до дни, след като миналата седмица депутатите приеха промени в Наказателния кодекс, с които измениха и Закона за движение по пътищата. В момента синият талон служи за потвърждаване на валидността на шофьорската книжка и съдържа определен брой точки. Тяхната функция е отчитане на извършените от шофьора нарушения, като се отнема определен брой в зависимост от нарушението. Промените за отпадането на синия талон обаче още не са обнародвани в “Държавен вестник”.