Край на стикерите за технически преглед и „Гражданска отговорност“

Стикерите по стъклата на автомобилите за годишен технически преглед и застраховка “Гражданска отговорност“ да бъдат забранени. Както и всякакви други документи на хартия, фактите от които могат да бъдат установени чрез електронен регистър.

Тази промяна в Закона за електронното управление предлага министър Божидар Божанов. Проект на промените бе публикуван от неговото ведомство за обществено обсъждане. В мотивите си Божанов изрично посочва премахването на стикерите за ГТП от стъклата на автомобилите като пряк ефект от приемането на закона, като това ще спести разходи на гражданите, подчертава министърът.

Въвежда се и електронното връчване на глоби, но единствено ако глобеният гражданин или бизнес е съгласен да ползва този начин. Актовете ще се връчват през системата за сигурно електронно връчване, т.нар. държавен имейл.

С промените в закона се въвежда и забрана да се изискват удостоверителни документи, които да бъдат носени от гражданите. Вместо това чиновниците ще си ги теглят автоматично от базите данни на различните регистри.

Тази промяна обаче ще удари сериозно приходите на общините. В последните 6 години 14 пъти е нараснало издаването на документи от националната база “Население“, което носи до 1% от собствените приходи на местните власти. Заради това Божанов предлага общините да получават финансова компенсация от държавата за тези загубени приходи.

Предлага се и отпадане на изискването за наличие на квалифициран електронен подпис за почти всички електронни услуги. Вместо това гражданите ще се легитимират електронно пред властта с е-идентификатор. Тази промяна обаче ще влезе в сила от началото на следващата година. Дотогава трябва да е готов електронният идентификатор, който вече бе поръчан от министерството на Божанов. Идеята е той да може да се ползва през мобилен телефон.

Ползването на електронната идентификация също ще се случва през системата на държавния имейл.