Неизбежното идва! Преминавате на червено – получавате автоматично глоба

Всичко започва с 14 нови камери, които ще бъдат поставени на едно от натоварените столични кръстовища – „Петте кьошета“. По този начин пътните полицаи ще обхванат трафика от петте булеварда, които се събират там. В ход е и процедура, която да лови нарушители на 35 места на натовареното Околовръстно шосе в София.

При засичане на нарушението и установяване на регистрационния номер ще последва и глоба за провинилия се водач. Всичко ще се случва много по-бързо отколкото беше досега защото няма да се налага служител да вписва на ръка нарушението и да го насочва към полицията. Вместо това новите устройства за контрол хващат и изпращат автоматично нарушението на пътните правила. Подобно на неспазване на знак Б2 – Стоп!, при преминаване на червено шофьорът се наказва с 10 контролни точки и 100 лв. Един въпрос обаче остава без отговор – ще се наказват ли шофьорите, които правят път на коли на спешна помощ, пожарната или самата полиция.

Как можете да разберете, ако камера ви е хванала в нарушение?

Освен, ако не сте имали невероятен късмет и устройството не е успяло да заснеме регистрационната табела, което е малко вероятно при подобна маневра, в която вероятно ще бъдете единствената кола в нарушение в този момент, то не би било възможно да избегнете санкцията.

Новите технически устройства работят по следния начин – на екрана в контролната стая се изобразява зоната на кръстовището. Тя променя цвета си според светлинния сигнал на светофарната уредба в съответния момент – зелено, жълто и червено. В граничния момент между светването на жълто и червено, колите, които се намират в кръстовището потенциално могат да се превърнат в нарушители. Причината, всяка кола, която се намира в зоната на кръстовището при светване на червено ще бъде автоматично подавана като нарушител. А, това може да бъде несправедливо за редица шофьори, които всъщност са съвестни и внимателни зад волана.

На практика тези нови камери биха били изключително прецизни и стриктни. Има обаче и друг вид камери, които се използват със същото предназначение. Те обаче не функционират така – самите те не засичат, когато кола премине на червен светлинен сигнал. Те си взаимодействат със сензори, монтирани на пътя, които извършват хващането на нарушителя. Така, когато колата премине през кръстовището на червен сигнал, сензорите се задействат и това активира камерата, да установи нарушителя.

Самото нарушение също трябва да се провери и потвърди от човек, преди да се премине към наказанието за неспазване на правилата за движение. Например: възможно е колата да премине през сензор, докато светофара свети червено, но самото превозно средство да не навлезе в кръстовището. При това положение нарушение няма.

Но да се върнем на новата система, която ще действа в столицата. Начинът ѝ на работа ще означава, че спирането още при светване на жълто е най-сигурният начин да избегнете административна и парична санкция. От тази гледна точка това изглежда като добра мярка за намаляване на средната скорост в града и следва да подобри безопасността за всички участници в движението, като намали и рисковете от настъпване на пътен инцидент. По-ниската скорост благоприятства и за по-малко вредни емисии, което е добре и за здравето на гражданите. Все пак основен фактор за инсулти, в която страната ни е водеща, е мръсният въздух.

И последно по темата – не очаквайте да примигне светкавица, с което да разберете, че скоро ще пристигне и „честитка“. Причината за липса на светлинна индикация, че камерата работи или, че такава въобще има е, че повечето съвременни пътни камери използват инфрачервена светлина, която е невидима за човешкото око. Затова бъдете предпазливи и не забравяйте, че както вие самите, така и всички останали участници в движението искат да стигнат живи и здрави за там, за където са тръгнали.