Необходима ли е промивка на двигателя преди смяната на масло?

Сред собствениците на автомобили има такива, които не знаят защо е необходимо да се промива захранващия блок. Междувременно експертите уверено твърдят, че промиването на двигателя е необходима стъпка в процеса на смяна на смазочния материал. Защо това е важно от техническа гледна точка и как тази операция може да повлияе на състоянието на автомобила? Тук трябва да обърнем внимание на няколко важни аспекта.

Нека започнем с неоспоримия факт, че самата смяна на моторното масло е важна част от поддръжката на автомобила. Спомага за осигуряване на непрекъсната и надеждна работа на агрегата, както и за удължаване на експлоатационния му живот. Но за да бъде смяната на маслото ефективна и да не създава проблеми по време на последващата работа на двигателя, просто е необходимо да го промиете.

По-точно, в този случай говорим за превантивно почистване на частите, включени в смазочния кръг. Защо е толкова важно? Имайте предвид, че цветът на използваното масло винаги е „по-черен“ от този на прясно зареденото масло, тъй като съдържа мръсотия и продукти от износването на мотора. С течение на времето те се натрупват вътре върху повърхностите на частите на двигателя, като по този начин намаляват производителността на силовия агрегат.

Добавянето на специален почистващ препарат към системата прави възможно разтварянето и отстраняването на повечето такива вредни за мотора замърсители. Това е необходимо и за да се предотврати смесването им с новото двигателно масло. Този подход позволява в бъдеще да се гарантира, че смазочният материал и двигателят гарантирано притежават свойствата и характеристиките, определени от производителя.

В допълнение, промиването на двигателя също помага за премахване на отлаганията вътре в отделните компоненти. Като например бутала и клапани. Ето защо за повечето технически подготвени шофьори дилемата – да промият или да не промият двигателя при смяна на маслото – никога не възниква. Освен това днес в продажба има много различни препарати за промиване, произведени от доказани фирми и препоръчвани от автомобилните производители.