Нов регистър сменя Златния талон за шофьорите

Правителството предложи изменения в регулациите, уреждащи издаването на свидетелства за управление на моторни превозни средства, отчетността и дисциплината на водачите, за да осъвременят наредбите в съответствие с вече въведени промени в други закони.

Пример за това е нововъведението, според което при получаване на свидетелство за управление, водачът ще започва с две трети от максималния брой контролни точки, като останалите се придобиват след двугодишен стаж. По-рано всеки нов водач получаваше пълния брой контролни точки и контролен талон за потвърждение на свидетелството.

В новата наредба също така се отбелязва, че лица с медицинска квалификация като „магистър“ по медицина или стоматология, както и фелдшери и медицински сестри, вече не са задължени да представят сертификат за преминат курс по първа долекарска помощ, както беше изисквано досега.

Според измененията, възможности за ускорено издаване на свидетелства са предоставени за различни случаи, като придобиване на нова категория, възстановяване на лишени права или изтичане на срок на действие на свидетелството. Заявленията за тези услуги се подават в звената „Пътна полиция“ и обработката им включва проверки чрез автоматизирани системи за обмен на данни.

Освен това, е предвидено въвеждането на статус „Водач на МПС без наказания“ в националния регистър за водачите, което отчита дали водачът не е имал наказания за нарушения на правилата за движение по пътищата през последните 6 години или от началото на своето управление, при условие че има минимум шестгодишен стаж.