Оставаме без кола, ако не платим глоба на КАТ, връчват фишовете по мейла

Хората и фирмите няма да могат да използват колите си, ако не са платили някоя глоба на КАТ. Собствениците няма да могат да продадат имот или автомобил, ако имат неплатена глоба.

За да мине един автомобил на технически преглед, собственикът ще трябва да е платил всички глоби и фишове за нарушения на Закона за движение по пътищата, които са извършени с това превозно средство. Това са част от предлаганите данъчни промени, които съпътстват подготвения от Министерство на финансите проект на бюджет за 2023 г.

Така реално правото на човек да кара колата си се обвързва с плащането на глоби. През 2020 г. от МВР не позволяваха хората да напуснат страната, ако на границата се окаже, че имат неплатени глоби на КАТ. Това създаваше огромни проблеми на хората и опашки на граничните пунктове. В крайна сметка Конституционният съд реши, че отнемането на книжката и спирането на колата от движение за неплатени глоби е противоконституционно. Съдът мотивира решението си с това, че тези ограничения не целят безопасността на пътя, а по-лесно събиране на глобите. Според Конституционния съд, това че държавните институции не могат да съберат глобите не е основание за физическото санкциониране на гражданите.

Сега с предложените промени отново се ограничават правата на хората, ако не са платили някоя глоба. Защото по закон човек няма право за кара автомобил, който не е минал на технически преглед. Резултатът от промяната няма да бъде подобряване безопасността на движение, а напротив – влошаване на ситуацията. Ако човек няма пари, за да плати глобите си, ще продължи да кара колата си, без да е минал на технически преглед, а това реално може да доведе до катастрофа, ако автомобилът има някаква неизправност. Проблем ще имат и фирмите, които притежават десетки автомобили, а за плащането на данъци и глоби отговарят в счетоводството, а не шофьорите, които се грижат за безопасността на колите.

Друга съществена промяна предвижда да бъдат увеличени възможните начини за връчване на глоби и фишове за нарушения на пътя. Връчването ще може да става както лично на шофьора срещу подпис от органите на пътната полиция, така и от други служители на МВР. Също така връчването ще може да се извършва и с препоръчано писмо с обратна разписка, както и по електронен път на посочена от човека електронна поща. Освен това специално е записано, че при издаване или подмяна на шофьорска книжка, както и при регистрация на автомобил или ремарке, хората ще бъдат длъжни да посочат електронна поща за връчване на електронни фишове и наказателни постановления по електронен път. Ако човек не използва всеки ден интернет, за да следи дали не са го снимали с превишена скорост, проблемът остава за него.

Освен това предлагат актовете и фишовете да може да бъдат връчвани не само на собственика, а и на ползвател на превозното средство. Само през миналата година са издадени над 1,1 млн. електронни фиша за превишена скорост в случаи, когато шофьори­те са заснети с камери. Отделно на шофьорите са издадени над 240 хил. акта за административни нарушения.

Друга съществена промяна предвижда хората и фирмите да не могат да продадат кола или имот, ако имат някаква неплатена глоба, включително и електронен фиш за превишена скорост. И в момента това е забранено, но предвидената санкция често не отговаря на размера на задълженията, става ясно от мотивите към предложените промени. Затова от Министерство на финансите предлагат при продажба на кола или имот нотариусите да проверяват по електронен път дали собственикът има някакви задължения. За целта те ще имат достъп до данните от данъчно-осигурителната сметка на хората и фирмите. И едва след като задълженията към хазната бъдат платени нотариусите ще изповядват сделката. Като специално е предвидена възможност задълженията да бъдат платени от купувача на колата или имота, като преведе част от парите по сделката в държавната хазна.