Продаваш колата – първо плащаш глобите към КАТ

Неплатени глоби, включително към КАТ, данъци, мита и осигуровки, ще ни спъват да продаваме имоти и коли. Това предвиждат промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), пуснати за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

Сега длъжникът трябва да декларира задълженията си при изповядване на сделката. Има обаче констатирани случаи това да не се прави с цел получените средства от продажбата да не бъдат преведени за погасяване на дълговете към бюджета. При извършен преглед на извадков принцип в ТД на НАП-София, било установено, че само за период от два месеца – през февруари и март 2017 г., щетата за бюджета, нанесена по този начин, възлиза на 6,4 млн. лв.

Затова с промените в ДОПК се предлага нотариусите да извършват проверка по електронен път в НАП за установяване наличието или липсата на подлежащи на принудително изпълнение публични задължения на продавача. Ако такива борчове се установят, ще се пристъпва към изповядване на сделката едва след тяхното изплащане.

Другият вариант е купувачът да се задължи изрично да погаси тези задължения в нотариалния акт или договора за покупко-продажба. Ще се предоставя информация за всички задължения на лицето, а не само тези за данъци, мита и осигуровки, тоест всички установени от НАП, както и предявените от външен взискател за принудително изпълнение от приходната агенция, каквито са например глобите към КАТ.