Прословутата система „бонус-малус“ най-сетне се въвежда и в България, но „по български“

Очаква ли ни драстично поскъпване в цената на задължителната застраховка „Гражданска отговорност“? Мнозина си зададоха този въпрос, след като на 22 март в Народното събрание бе внесен проектът за изменение в Кодекса за застраховането. Покрай всичко останало, този проект трябва най-после да въведе отдавна предвидената система „Бонус-малус“ при изчисляване на застрахователните премии.

Предишният опит за въвеждането й през 2018 предвиждаше поскъпване с до 400 процента на полицата за онези шофьори, които често нарушават правилата за движение. Сега обаче от онези идеи не е останало почти нищо, обясни Владимир Савов, член на Комисията по финансов надзор, в разговор с Money.bg. Няма да има фиксирани от държавния регулатор отстъпки или надбавки, освен това нарушенията на правилника вече изобщо няма да се разглеждат при определянето на цената, а значение ще имат само предизвикани от шофьора застрахователни събития.

Предишният план, който предизвика толкова спорове, на практика беше опит да се решат със застрахователни средсттва незастрахователни проблеми – като безопасността по пътищата например, обясни Савов. Сега в сметката остават само предизвиканите щети, данни за които ще се вземат от централизирания регистър на застрахователите. Според Владимир Савов това е много логично, защото тъкмо щетите могат да се докажат и да се измерят като стойност, за да помогнат на застрахователите по-точно да изчислят риска, и съответно да определят цена на премията. Така шофьор, който според регистъра е причинил скъпоструващо за застрахователя произшествие, ще плаща по-скъпо следващата си полица. Докато онези, които не са причинявали щети, ще ползват отстъпки.

Освен това КФН се е отказала от идеята тя да определя важащи за всички застрахователи проценти на бонусите и малусите. Според Савов такива централизирано спуснати схеми „Бонус-малус“ съществуват само в пет страни в Европа (Франция, Унгария, Румъния, Испания и Люксембург). В повечето останали държави „бонус-малус“ съществува като обичайна търговска практика на застрахователите, която не се регламентира от държавата. Подобно решение се предлага и у нас. Застрахователите така или иначе вече имат свои собствени вътрешни системи „бонус-малус“. С промените в КЗ те просто ще трябва да ги оповестяват публично, и да ги съгласуват с КФН (ролята на комисията ще е по-скоро да следи да няма твърде големи отстъпки и твърде ниски цени, които да не позволят на застрахователя да изплаща обезщетения по застраховката по-късно). Застрахователите обаче си запазват правото изобщо да не прилагат принципа „бонус-малус“, ако преценят.

На базата на тези обяснения няма основания да очакваме драстично поскъпване на „Гражданска отговорност“ – или поне не поскъпване, предизвикано от законовите промени. Повечето компании ще определят цената по същите принципи, които използват и в момента – само че ще трябва да оповестят тези принципи публично. Освен това, дори да бъдат приети сега, промените в кодекса няма да влязат незабавно в сила. Според Владимир Савов ще трябва да мине поне година, преди празнотите в общия застрахователен регистър да бъдат запълнени, така че системата да работи.