Реална е опасността да плащаме много по-скъпа „Гражданска отговорност“

Икономическата комисия към Народното събрание прие на първо четене ключови промени в Кодекса за застраховането, касаещи „Зелена карта“. Те са уникални за държавите-членки на Европейския съюз, тъй като никоя друга държава не ги е направила. Корекциите на практика задължават застрахователите да изплащат обезщетения за недоказани щети при катастрофи в чужбина.

„Със законопроекта ще се гарантира точно и своевременно изпълнение на задълженията на Национално бюро на българските автомобилни застрахователи и на застрахователите в рамките на системата „Зелена карта“. Цели се и да се засили националната регулаторна рамка. С тези изменения ще се даде правна възможност да се предприемат надзорни действия от страна на Комисията за финансов надзор“, аргументира се Людмила Петкова, заместник-министър на финансите.

„В ЕС няма друга държава, която да има подобна регулация. Трябва да се подхожда внимателно, защото застрахователите ни ще бъдат поставени в неравностойно положение с тези от ЕС“, контрира Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор.

„Ако се приеме законовата уредба в този вид, българските застрахователи ще са поставени в неравностойно положение, защото ще са задължени да плащат, независимо от гаранционния иск“, уточнява Константин Велев, Асоциация на българските застрахователи.

В крайна сметка двете страни се разбраха да се създаде работна група към Министерството на финансите, която да дискутира създалия се казус и да се предложат промени, които да бъдат разгледани и приети на второ четене на промените в Кодекса за застраховането, преди второ четене на законопроекта.