Силвия Петкова, адвокат по наказателно право: Ограничаването на права заради глоби е абсурд

– Адвокат Петкова, често ли пробите за наркотици на шофьорите са грешни и доколко човек може да докаже, че не е бил надрусан?
– За съжаление, оказва се, че твърде често водачи дават фалшиво положителни резултати при изпробване за установяване употребата на наркотични вещества. Възможността за опровергаване на резултата от техническото средство е една единствена – чрез даване на биологични проби (кръв и урина) за изследване. Не съществува случай, или поне на мен не ми е известен такъв, в който резултатът от биологичната проба да е фалшиво положителен. Тоест – ако водачът действително не е употребил наркотични вещества, то биологичната проба със сигурност ще бъде отрицателна. Друг е въпросът кога ще бъде готова. И проблемът с огромните забавяния на резултатите от биологичните проби не е законодателен, а чисто практически и изключително тривиален. Военно-медицинска академия, чиито химико-токсикологични лаборатории изследват пробите на водачи за употреба на наркотични вещества или техни аналози, не е обезпечена с достатъчен човешки ресурс и техника и това е единствената причина резултатите да не бъдат готови в разумни срокове.

– Въведоха по-съвременни наркотестове, но и те май не са надеждни. Вярно ли е, че 45% от полевите проби са грешни?
– Dreager DrugTest 5000 не е нов тест. Напротив. Той се използва от служителите на “Пътна полиция” отдавна. До 2019 г. едновременно с Dreager DrugTest 5000 се използваше и Draeger DrugCheck 3000, който към момента е изтеглен от употреба именно поради факта, че беше изключително неточен. Проблемите, които възникват при изпробването с Dreager DrugTest 5000 са свързани с две обстоятелства. Първо, тестът е относително чувствителен, включително и при употреба няколко дни преди проверката. И второ – масово полицейските служители не са обучени правилно да боравят с теста, а нарушаването на правилата за взимане и изследване на пробите може да доведе до фалшиво положителни резултати. Относно процента фалшиво положителни резултати, той е 45% според първото и единствено по рода си подобно изследване, проведено наскоро от Националния фокусен център.

– Някои лекарства могат ли да дадат фалшив резултат за наркотици?
– Да, това са някои лекарства, съдържащи псевдоефедрин, псевдоефедринов хидрохлорид и кодеин фосфат хемихидрат. Първата група често се предоставят с обикновена рецепта, а втората група – без рецепта. Има и лекарства, които могат да дадат реално положителен резултат за наркотици, тъй като действително съдържат такива. В тази група попадат голяма част от лекарствата за тревожни разстройства, някои от по-силните медикаменти, предписвани за безсъние, както и противоепилептичните лекарствени средства, тъй като съдържат бензодиазепини (група наркотични вещества). Наркотични вещества се съдържат и в някои силни обезболяващи. Често пъти се оказва, че когато лекарите изписват подобни медикаменти не предупреждават пациентите, че се касае за лекарство, съдържащо наркотично вещество, което не само може да повлияе на способността за шофиране, но и да доведе до положителна проба при тестване.

– Преди време ВАС отмени решението да не можеш да напуснеш страната, ако имаш неплатени глоби към КАТ. Сега обаче се канят да въведат продажбата на имоти и автомобили да е вързано с глобите, както и да не можеш да минеш на преглед или да си купиш винетка, ако не си се издължил на Пътна полиция. Нарушава ли това правата на хората?
– Подобно предложение не е нищо повече от поредния популистки абсурд. Законът предвижда конкретно определен ред за събиране на неплатените глоби и това се случва чрез способите на принудителното изпълнение, които включват запориране на движими и възбрана на недвижими вещи. Всякакви други ограничения на свободното упражняване на правото на собственост, включително и чрез поставяне на едно лице в невъзможност да се разпореди с автомобил или апартамент, ако има неплатени глоби, са недопустими. Реалното въвеждане на подобни законодателни разрешения може да доведе до нова поредица осъдителни решения срещу страната ни пред Европейския съд по правата на човека.

– Вече ще се отнемат повече точки за различните нарушения, това ще помогне ли да спре войната на пътя или хората ще почнат просто да карат без книжка, когато тя им бъде отнета?
– Както многократно съм имала повод да посоча, простото увеличаване размера на наказанията не може да подпомогне генералната превенция. Това може да се случи единствено чрез ефективното им налагане. Тоест, дори и например да се отнемат повече контролни точки за определени нарушения, което в един момент да доведе до отнемане и на свидетелството за управление на моторно превозно средство, необходим е ефективен контрол за това управляват ли МПС наказаните лица. И ако се установи такова управление, да бъде наложено ефективно наказание. Същото се отнася и за глобите. В момента глобите за превишена скорост са относително високи, но събираемостта им е ниска, въпреки съществуващите законоустановени способи за принудителното им събиране.

– Вие как гледате на проекта на Европа за единна шофьорска книжка?
– Подобно решение е от естество да улесни в изключително голяма степен изпълнението на наказанията, свързани с отнемане на свидетелства за управление на моторно превозно средство. Към момента често попадаме на случаи, в които водачи управляват със свидетелства, издадени от други държави от ЕС, въпреки че българската книжка им е отнета или обратно – книжка, издадена от друга държава членка на ЕС е отнета, но в България получават български книжки и пак могат да управляват МПС.

в. „Труд“