Сърдитите и гневните шофьори по-често попадат в катастрофи

Даже и най-малката проява на агресия – ядни коментари, викане и правене на неприлични жестове зад волана увеличават риска от катастрофа, казва д-р Кристин Цикенс.

Почти една трета от консултираните водачи признавали, че са имали известни прояви на агресия зад волана. Водачи с по-сериозни прояви – заплахи, догонване, опити за удряне на другата кола или пряка агресия спрямо водача ѝ, по мнението на специалистите са 80 % и повече изложени на риск от произшествие. Обратно – спокойните и добронамерени водачи показали най-малък брой ПТП /проучването се опира на анкета в Онтарио, в която са участвали 12,830 водачи.

Изводът от проучването е, че агресията на пътя – освен всичко друго е сериозен фактор и риск за предизвикване на катастрофи. Нещо повече, агресивното поведение на някои водачи влияе негативно и върху останалите, които става свидетели на подобно поведение.

Съществуват доказани подходи и начини за овладяване на стреса и гнева, които включват дълбоко вдишване с цел успокоение, слушането на музика и други. Другите пътници в автомобила също са фактор, както за увеличаване на агресията, така и за успокояване на водача.

Разумното планиране на пътуването, липса на бързане и други елементи на безопасното каране, също намаляват стреса и намаляват изблиците на недоволство, гняв и агресия.