Електромобили са увеличили продажбите си двойно за година

Електрическите автомобили продължават да набират все по-голяма популярност и поредното доказателство за това е статистика на JATO Dynamics. Данните показват продадените автомобили през 2021 година,...