Демонстрация на първия автомобил в България, задвижван с водород

Демонстрация на първия автомобил в България, задвижван с водород, направиха днес в Центъра за върхови постижения “Хитмобил” - в Институт по електрохимия и енергийни системи...

Дешифриране на VIN кода на автомобила – как да четете обозначенията

VIN-код (Vehicle Identification Number) е идентификационен номер на превозно средство, състоящ се от комбинация от цифрови и буквени символи. Кодът е задължителен елемент от маркировката...

Рециклираната пластмаса навлиза масово в автоиндустрията

Рециклираните материали, най-вече пластмаса, все по-сериозно се настаняват в автомобилната индустрия. Това до голяма степен се дължи на стимулите и разпоредбите, които предвиждат постепенно увеличаване...