Ново 20: КАТ ще ни сваля номерата с нова схема

Автомобилите, които не покриват изискванията за граничните стойности на емисии от отработени газове съгласно екологичните норми, да бъдат дерегистрирани служебно. Мярката е заложена в Националната...