BMW тества гориво от преработено олио

BMW разшири пилотен проект, в който тества използването на възобновяем дизел HVO100, като вече 10 автомобила всеки ден се движат в Мюнхен, а специалистите измерват различни параметри като консумация при различни натоварвания, различни скорости, при различни метеорологични условия и на по-дълги или по-къси разстояния.

HVO100 (100% чист, възобновяем дизел) се произвежда от различни отпадъчни продукти, остатъци и възобновяеми суровини, включително използвано олио за готвене. В сравнение с изкопаемия дизел обаче произвежда до 90% по-малко CO2.

Средно разходът на гориво е с около 3% по-висок с HVO100, но десетте автомобила, които понастоящем използват горивото, известно още като „Neste MY Renewable Diesel“, се очаква да отделят до 800 тона по-малко CO2 годишно, отколкото при конвенционалния дизел.

Проектът е за една година и работи от декември, а наскоро тестовият парк на HVO100 беше разширен с шест камиона на DB Schenker, управлявани от логистичния доставчик Guggemos (GV Trucknet). Те пътуват между центъра за доставки на BMW Group в Ехинг, северно от Мюнхен, за да транспортират складови части до завода в града.

Пилотният проект HVO100 на BMW е свързан с портфолио от решения за намаляване на въглеродния отпечатък. Предимството на това гориво е, че не изисква никакви модификации на превозните средства. Може да се използва чисто, или смесено с изкопаеми горива във всяко съотношение и може да се доставя от съществуващи бензиностанции.

За този проект BMW си партнира с финландския енергиен гигант Neste. Неговото хидротретирано растително масло се основава на патентована технология NEXBTL и се произвежда изцяло от възобновяеми суровини, като растителните масла се превръщат във въглеводороди чрез каталитична реакция с водород.