BMW Group продаде 1 милион електромобила

През първото тримесечие на 2024 г. BMW Group реализира глобални продажби на автомобили в размер на 594 671 единици, което представлява скромно увеличение от 1,1% в сравнение със същия период на миналата година. Този незначителен ръст бе съпроводен от забележително нарастване на продажбите на изцяло електрически превозни средства.

В рамките на първото тримесечие продажбите на BMW Group, включваща BMW, Mini и Rolls-Royce, на изцяло електрически превозни средства батерии нараснаха до 82 700 единици, което представлява впечатляващ ръст от 28% на годишна база. В резултат на това делът на електрическите превозни средства в общия обем на продажбите на групата нарасна до 13,9% в сравнение с 11% през предходната година.

През 2023 г. BMW Group постигна значителен напредък, като продаде над 376 000 изцяло електрически автомобила, отбелязвайки 74% увеличение в сравнение с 2022 г. С амбициозните цели, поставени за 2024 г., компанията се стреми да повиши още повече продажбите на електромобили, за да надхвърли 500 000 единици и да постигне забележителния 20% дял на електромобилите в общия обем на продажбите си.

Отбелязвайки друго забележително постижение, BMW Group наскоро надхвърли границата от един милион напълно електрически превозни средства.

Картината на продажбите на хибридни автомобили с възможност за включване към електрическата мрежа обаче не изглежда толкова розова, тъй като данните за първото тримесечие възлизат на едва 39 916 единици, което представлява 13% спад на годишна база и представлява 6,7% дял от общия обем на продажбите.

По-голямата част от продажбите на електрически превозни средства на BMW Group се дължи на марката BMW, която отбеляза сериозен ръст от 40,6% на годишна база, достигайки 78 691 единици. Въпреки че в официалния доклад не са включени конкретни данни за продажбите на електрически превозни средства на марките Mini и Rolls-Royce, заедно те са допринесли с над 4000 единици за общия брой на продажбите на електрически превозни средства на групата.