Важни промени за „Гражданската“! Всеки застраховател със свой „бонус-малус“

Всеки застраховател трябва да приеме собствени правила за системата „бонус-малус“, при която цената на застраховката „Гражданска отговорност“ зависи от рисковия профил на водача и от това дали виновно е причинил щети при катастрофи. Това предвижда проект за промени в Кодекса за застраховането, публикуван за обществено обсъждане от Министерството на финансите.

За целта се предвижда удостоверенията за застрахователни претенции да се издават централизирано от Гаранционния фонд. По този начин те ще отразяват цялата история на причинените щети при използването на дадено превозно средство, независимо от застрахователя, при който водачът е бил застрахован. А Комисията за финансов надзор ще приеме наредба, която да уреди изискванията за обмен на информация между застрахователите и електронния регистър на Гаранционния фонд.

Друга промяна предвижда да се увеличат размерите на минималните застрахователни суми, съгласно европейска директива, като с оглед предстоящото приемане на България в еврозоната те ще бъдат определени в левовата равностойност на съответните суми в евро.

Така лимитът на отговорност за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт се вдигат от 10 420 000 лв. на левовата равностойност на 6 450 000 евро. За вреди на имущество сумата се вдига от 2 100 000 лева на левовата равностойност на 1 300 000 евро.

В кодекса се предлага въвеждане на нова дефиниция на превозно средство, с оглед съвременното развитие на техниката. Изрично ще бъде записано, че тротинетките се изключват от задължително застраховане. Щетите, причинени от тях, ще бъдат поемани от Гаранционния фонд. Но ползвателите им ще могат да сключват доброволна застраховка „Гражданска отговорност“, за да се предпазят от регресни искове от фонда.

Previous post Как шофьори чупят амортисьорите на колите си без да знаят
Next post Водач на Tesla получи шокираща сметка за ремонт след „шофиране под дъжда“