Рециклираната пластмаса навлиза масово в автоиндустрията

Рециклираните материали, най-вече пластмаса, все по-сериозно се настаняват в автомобилната индустрия. Това до голяма степен се дължи на стимулите и разпоредбите, които предвиждат постепенно увеличаване