Застрахователите: Ще има плавно поскъпване на „Гражданската отговорност“

Моите очаквания са за плавно повишаване на цената на застраховката през следващата година. Трябва да имаме предвид, че все още не сме стигнали нивата на цената от 2019 г. В момента средната премия се движи около 240 лв. През 2019 г. бяхме стигнали нива от порядъка на 260-270 лв. средна цена.

Това заяви Константин Велев, председател на УС на Асоциация на българските застрахователи, по БТВ.

Преди дни Комисията за финансов надзор одобри застрахователите да плащат с около 3 лв. по-висока вноска към Гаранционния фонд.

„По-голямата част от това увеличение отива във фонда за незастраховани моторни превозни средства, а по-малката част – в т.нар обезпечителен фонд“, каза Константин Велев.

Според него няма връзка между повишаването на цените на автомобилите и по-скъпата застраховка. Той намира причините другаде.

„Увеличенията, които могат да настъпят са преди всичко от инфлационните процеси в страната. За последната година има съществено увеличение в стойността на резервните части на автомобилите, в сервизната дейност. Застрахователите заплащат ремонтите на автомобилите и съответно повишаването на тези параметри води до повишаване на обезщетенията и това рефлектира върху цената“, обясни Велев.

Поради инфлацията той очаква още повишаване в цената на „Гражданската отговорност“.