Факт: България с най-голям ръст в продажбата на нови дизелови и бензинови коли

Може да ви звучи невероятно, но е факт, че именно България отбелязва най-високото годишно увеличение на продажбите на електрически превозни средства (BEV) сред страните-членки от ЕС в Югоизточна Европа през 2022 година. Отчетеният ръст за нашата страна е 131%, а продадените електрифицирани коли са 1 002 единици, съобщава Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA).

Сред страните от ЕС в Югоизточна Европа Румъния обаче отчита най-голям обем продажби на BEV през миналата година, общо 11 638, следвана от Гърция с 2 827, се казва още в прессъобщението на ACEA. В ЕС като цяло регистрациите на BEV възлизат на 1.1 милиона през 2022 година, което е с 28% повече спрямо предходната година.

По отношение на продажбите на бензинови коли България отново отбелязва най-голям ръст в ЕС – с 18% до 21 064 броя. Страната ни е и единствената сред държавите членки на ЕС, регистрирала ръст на регистрациите на дизелови автомобили с 4.9% до 5 764 броя.

В рамките на ЕС пазарният дял на BEV се разширил до 12% от всички регистрации на нови автомобили през разглеждания период, което е увеличение от 3.0 процентни пункта спрямо година по-рано. Автомобилите с бензиново гориво имат най-голям дял – 36%, следвани от хибридните превозни средства с 23% и дизеловите автомобили с 16%.